Tell Turkish President Erdoğan to release Dr. Şebnem Korur Fincancı | Physicians for Human Rights

Tell Turkish President Erdoğan to release Dr. Şebnem Korur Fincancı

Advocacy Image: 
Total Petition Signers: 

Physicians for Human Rights, alongside three other leading international human rights and medical NGOs, condemns the Turkish Government’s arbitrary detention of Dr. Şebnem Korur Fincancı, a globally renowned forensic physician, anti-torture expert, and human rights champion.

Dr. Korur Fincancı’s detention appears to be part of a mounting crackdown on human rights in Turkey, which is why we’re calling on the global medical and human rights community to act in solidarity. We will not sit by while a human rights and forensic medicine pioneer is wrongfully detained by a repressive state.

Can you take a moment to send a letter to Turkish President Erdoğan to demand the immediate release of Dr. Fincancı from detention?

(To review the letter content in English, click the plus sign below.)

Message
Your Message
Dr. Şebnem Korur Fincancı
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan,

27 Ekim 2022'den beri Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulununan, Türk Tabipler Birliği Başkanı (TTB) Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın mutlak olarak gözaltına alınmasından duyduğumuz derin endişeyi paylaşmak üzere İnsan Hakları Doktorları adına size yazıyorum. Doğrudan ve koşulsuz olarak tahliye edilmesini rica ediyoruz.

Dr. Fincancı, Birleşmiş Milletler himayesinde Bosna'daki toplu mezarlara yönelik soruşturmalara öncülük ederek ve diğer birçok başarının yanı sıra işkence ve kötü muamelenin belgelenmesi ve soruşturulması konusunda BM onaylı rehber olan İstanbul Protokolü'nü birlikte geliştirerek ülkesini gururlandıran dünyaca ünlü bir adli patologdur. Ayrıca 2017 İnsan Hakları Doktorları Ödülü'nün de sahibidir. Onlarca yıllık işbirliğimize dayanarak, Dr. Fincancı'nın insan haklarına ve mesleğimizin etik değerlerine güçlü bağlılığı olan seçkin bir hekim olduğunu biliyoruz.

Buna paralel olarak, 30 Ekim'de Ankara Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Meclis Üyelerinin görevden alınması için yasal işlem başlatmıştır. İnsan Hakları Doktorları, uzun yıllardır TTB ile çalışmaktan onur duymaktadır ve onun son derece saygın, bağımsız bir hekimler derneği olduğunu bilmektedir. Ancak bu, TTB'nin ilk kez tehdit edildiği bir durum değildir. Ekim 2020'de DTB, ulusal bağımsız bir dernek ve ülkedeki tüm doktorların ana temsilci organı olarak korunmasını talep eden bir Kararı oybirliğiyle kabul etmiştir. Çalışmalarına herhangi bir mutlak müdahale, konuşma özgürlüğü (Madde 26) ve örgütlenme özgürlüğü (Madde 33) gibi anayasal hakların ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamında serbestçe kabul edilen yükümlülüklerin ciddi bir ihlalini teşkil edecektir.

Ulusal tabip birliklerinin bağımsızlığının korunması esastır. Etik tıbbın uygulanmasını, yüksek kaliteli, kanıta dayalı tıbbi bakımın sağlanmasını ve tüm pratisyenlerin yüksek standartlara bağlılığını sağlama çabaları dahil olmak üzere mesleğimizin görüşlerini temsil etmektedirler. Türk Tabipleri Birliği gibi kapsayıcı bir tıp kurumunun varlığı, ülkenin her yerindeki nüfusun ihtiyaçlarını karşılayan sağlam, tutarlı ve adil bir sağlık sisteminin en önemli yönlerinden birini oluşturmaktadır. Dr. Fincancı ve TTB liderliğinin mesleki etik yükümlülüklerini yerine getirdikleri için cezalandırılmalarından ve ortodoks bir devletçi tutumla muhalif görünenleri bastırmak için örnek olarak kullanılmalarından endişe duyuyoruz.

Devlet yetkililerinin Türkiye'deki tıp mesleğine yönelik bu kasıtlı zorlama eylemleri, örgütümüz ve küresel sağlık ve insan hakları toplulukları için ciddi bir endişe kaynağıdır ve hükümetinize olumsuz bir şekilde yansımaktadır. Dr. Fincancı'yı en yakın zamanda tahliye etmenizi ve acilen TTB ve üyelerinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü sağlamanızı rica ediyoruz.

İlginiz ve acil müdahaleniz için şimdiden teşekkür ederiz.

ENGLISH

Dear President Erdoğan,

I am writing to you on behalf of Physicians for Human Rights and medical professionals worldwide to share our deep concern about the arbitrary detention of our Turkish colleague Dr. Şebnem Korur Fincancı, President of the Turkish Medical Association (TMA), who has been held in Sincan Prison in Ankara without charge since 27 October 2022. We call for her immediate and unconditional release.

Dr. Financı is a world-renowned forensic pathologist, who has made her country proud by leading investigations into mass graves in Bosnia under the auspices of the United Nations and co-developing the Istanbul Protocol, the UN-endorsed guidance on the documentation and investigation of torture and ill-treatment, among many other achievements. She is also the winner of Physicians for Human Rights 2017 Award. Based on our decades of collaboration, we know Dr. Financı to be an outstanding physician with a strong commitment to human rights and the ethical values of our profession. 
  
In parallel, on 30 October, the Ankara Prosecutor General's Office initiated legal proceedings to dismiss the Council Members of the Turkish Medical Association. Physicians for Human Rights has had the honor to work with the TMA for many years and knows it to be a highly reputable, independent association of physicians. Yet this is not the first time that the TMA has been threatened. In October 2020, the WMA adopted unanimously a Resolution calling for its protection as a national independent association and as the main representative body of all physicians in the country. Any arbitrary interference in their work would constitute a serious breach of their constitutional rights to freedom of speech (Article 26) and freedom of association (Article 33) and freely adopted obligations under international human rights law.

Safeguarding the independence of national medical associations is essential. They represent the views of our profession, including efforts to ensure the practice of ethical medicine, the provision of high-quality, evidence-based medical care, and the adherence to high standards by all practitioners. The existence of an overarching medical body, such as the Turkish Medical Association, constitutes one of the crucial aspects of a robust, consistent and fair health system that meets the needs of the population in all parts of the country. We are concerned that Dr. Fincancı and the leadership of the TMA are being punished for carrying out their professional ethical obligations and used as an example to silence those who appear to dissent from state orthodoxy.

These deliberate acts of coercion by the State authorities against the medical profession in Türkiye are a matter of grave concern for our organization and the broader global health and human rights communities. and The judicial harassment and supression of human rights reflects poorly on your government. We urge you to immediately release Dr. Fincancı and ensure the independence and integrity of the TMA and its members as a matter of urgency.

Thank you in advance for your consideration and prompt action.

Saygılarımla,

[First Name] [Last Name]